Controls Guàrdia Civil 26/03/2022

La Guàrdia Civil, ens demana mensualment tota informació relacionada amb les embarcacions entrades al Club Nàutic Sant Pere Pescador.

Assemblea General Ordinària 12/03/2022

A Sant Pere Pescador i en la seu social del Club Nàutic, sent les 11:30 hores, amb assistència de 13 socis, la Junta Directiva va presentar per ser tractats els següents temes dins l’ordre del dia: ORDRE DEL DIA Lectura i aprovació si s’escau de l’acta de l’assemblea del 2021 Aprovació i tancament de l’exercici […]