Nova Junta Directiva elegida en l’Assemblea General del Club Nàutic Sant Pere Pescador

El passat 16 d’abril de 2023 es van dur a terme amb èxit l’Assemblea General Ordinària i l’Assemblea General Extraordinària del Club Nàutic Sant Pere Pescador. Durant aquest important esdeveniment, els socis del club van tenir l’oportunitat de participar i prendre decisions clau per al futur de l’organització. Una de les principals resolucions adoptades a […]

Els agents rurals ens han aturat el dragat

Sant Pere Pescador, 20 de maig del 2023 Benvolguts sòcies i socis, El dilluns dia 15, com cada any, vàrem començar a dragar havent presentat a Costes l’escrit justificant la necessitat de dragar excepcionalment del 15 de maig al 30 de juny i seguir ja amb normalitat durant juliol i agost. Doncs bé, el 16 […]

Controls Guàrdia Civil 26/03/2022

La Guàrdia Civil, ens demana mensualment tota informació relacionada amb les embarcacions entrades al Club Nàutic Sant Pere Pescador.

Assemblea General Ordinària 12/03/2022

A Sant Pere Pescador i en la seu social del Club Nàutic, sent les 11:30 hores, amb assistència de 13 socis, la Junta Directiva va presentar per ser tractats els següents temes dins l’ordre del dia: ORDRE DEL DIA Lectura i aprovació si s’escau de l’acta de l’assemblea del 2021 Aprovació i tancament de l’exercici […]